Verkeersontsluiting Rosmalen - Groote Wielen

Geplaatst op: Vrijdag 06 maart 2020

Het zal u niet ontgaan zijn, maar de laatste tijd wordt het in ochtend- en avondspits steeds drukker met autoverkeer in en rond het centrum van Rosmalen.
De ontsluitingswegen en rotondes (met name bij de Bruistensingel) staan regelmatig vast en het wordt steeds erger, zeker door de verdere uitbreidingen van de wijk Groote Wielen die voorlopig nog wel doorgaan.
Deze situatie is jaren geleden al onderkend en heeft ertoe geleid dat de gemeente ’s Hertogenbosch het ingenieursbureau Royal Haskoning heeft ingeschakeld om oplossingen te bedenken om de ongewenste verkeerssituatie te voorkomen of te verhelpen. Daartoe zijn zij ca. 2017 gestart met het project “Tracéstudie Oostelijke Gemeentedelen”. Binnen het project was er ook een Klankbordgroep waar veel wijk- en dorpsraden bij betrokken waren, zo ook onze wijkraad Centrum/Hondsberg.
 
Recentelijk is het project aan zijn afronding toegekomen en binnenkort wil men de gemeenteraad haar bevindingen voorleggen. Helaas heeft de studie niet één, of meerdere oplossingen, opgeleverd en wil men adviseren eerst de ontwikkelingen rond de MIRT A2 afwachten.
 
Om het proces tot zover inhoudelijk goed te begrijpen is er voor betrokkenen en geïnteresseerden een link beschikbaar:
 
https://royalhaskoningdhv.box.com/s/lg6fv96ymdx424pe644fym9ejkefcion   
 
Vanuit onze wijkraad zijn wij het eens met de conclusies, maar vooral met conclusie 8 en dat is dat geen van de onderzochte oplossingen voldoet en dat daardoor eerst en vooral een alternatief om de leefbaarheid problematiek rondom de Oude Baan en de route door het centrum van Rosmalen te verlichten door delen van deze wegen solitair als 30 km/u zone in te richten om zo te verhinderen dat dit in meerdere mate een sluiproute wordt voor de ontsluiting van Groote Wielen of als alternatief voor de verbinding A59-A2.

Als Wijkraad willen we ook dringend verzoeken om, aansluitend op de leefbaarheidsdoelstelling van het trace onderzoek,  de route Bruggen/Kruisstraat op te nemen bij de te onderzoeken korte termijn maatregelen en tot slot ook een grondig onderzoek naar de verbetering van de rotonde bij de Bruistensingel.

Zo zal ook onze eindreactie zijn op de voorliggende eindconclusies.
 
Heeft u behoefte te reageren of vragen hierover, reageer dan via onze email:
wijkraadrosmalencentrum@gmail.com 

Overige nieuws

meer >

Komende activiteiten

Ontvang onze nieuwsbrief

Twitter berichten

Gebruikersnaam @WRRosmalencentr