Welkom op de site van de wijkraad Rosmalen Centrum & Hondsberg

De wijkraad is de schakel tussen de bewoners in de wijk en de gemeente. De wijkraad is altijd bereid tot overleg, maar is er bovenal voor de bewoners. We weten wat er leeft en zo nodig geven we gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Dit altijd met als doel te komen tot een verbetering van het leefklimaat. We informeren onze achterban door thematische openbare wijkraadvergaderingen, wijk en buurtraadplegingen te houden.

 

De taken van onze wijkraad zijn wat anders dan die van een wijkraad in een ‘gewone’ woonwijk. Immers in het centrum spelen meer belangen dan die van de bewoners. Zo hebben we te maken met ondernemers, horeca, evenementen, een intensieve verkeer- en parkeerstructuur, etc. Wonen, werken, winkelen en recreëren in het centrum levert wel eens tegengestelde belangen op.

Heeft u een vraag voor de wijkraad, of wilt u contact met ons opnemen? Dat kan! Ons e-mailadres is: info@wijkraadrosmalencentrum.nl 

 

Heeft u bijvoorbeeld ergens overlast van en hoopt u dat de wijkraad wellicht kan helpen zoals overlast van hangjongeren of op het gebied van verkeersveiligheid? Dan horen wij het graag. De wijkraad heeft namelijk regelmatig contact met de gemeente, handhaving en politie over deze onderwerpen. Ook hebben wij budget voor initiatieven die voor verbinding in de wijk zorgen. Schroom dus niet om contact hiervoor met ons op te nemen.


Afscheid Wil Coppelmans

Op vrijdag 5 april jongstleden hebben we tijdens een etentje op feestelijke wijze afscheid genomen van bestuurslid en secretaris van de Wijkraad Rosmalen Centrum & Hondsberg, Wil Coppelmans. 

 

In 2001 stond Wil mede aan de wieg van de Wijkraad en heeft zich daarna als bestuurslid meer dan 20 jaar actief ingezet voor onze wijk. Wil was daarbij ook het geheugen van de Wijkraad, een bron van (historische) kennis en een vaste kracht in het bestuur.  We danken Wil hartelijk voor zijn jarenlange, vrijwillige inzet in de Wijkraad en zijn betrokkenheid bij onze wijk.

 

Wil, we wensen je alle goeds toe voor de toekomst en hopen je nog vaak te mogen begroeten bij toekomstige gelegenheden.

 

Ten slotte kunt u hier nog een mooi artikel over Wil zijn afscheid lezen op de site van de Rosbode.

 


Kwispellezen van start bij Huis73 Bibliotheek Rosmalen
Leesvaardigheid vergroot tijdens voorleessessies met hulphond

Huis73 Bibliotheek Rosmalen start op donderdag 29 februari met Kwispellezen; een succesvolle methode voor kinderen die moeite hebben met lezen. De methode is ontwikkeld door Hulphond Nederland en de Bibliotheek Midden-Brabant. Het voorlezen aan een hond bezorgt de kinderen een succeservaring. De individuele voorleessessies vergroten hun zelfvertrouwen en motivatie om te lezen, met als gevolg dat ook hun leesvaardigheid toeneemt.

 

Voorlezen aan een hulphond
Bij Kwispellezen lezen kinderen uit groep 3 en 4 voor aan een speciaal opgeleide hulphond. Het gaat onder andere om zwakke lezers of kinderen met autisme, hoogbegaafdheid, ADHD, gedragsproblemen, faalangst of een zeer laag zelfvertrouwen. Deelnemende kinderen volgen een programma van acht individuele voorleessessies. Een sessie duurt 15 minuten en vindt één keer per week plaats in de bibliotheek.


Begeleider

Bij de voorleessessie is een begeleider aanwezig die ervaring heeft met honden. Voor de sessies worden verder een vrijwilliger en medewerker van de bibliotheek ingezet. Zij bereiden de sessies voor en begeleiden de ouders/verzorgers die ook nadrukkelijk bij Kwispellezen worden betrokken.

 

Therapie-hulphonden

De honden die voor Kwispellezen worden ingezet, zijn door Hulphond Nederland opgeleide Therapie-hulphonden. Deze honden zijn speciaal opgeleid om met kinderen te werken. De inzet van de hulphond werkt voor de kinderen (en ouders) motiverend en rustgevend. De hond is zodanig opgeleid dat externe prikkels hem weinig afleiden. Daarnaast voelt de hond goed aan welke mate van interactie tussen hem en het deelnemende kind prettig werkt.

Informatie en aanmelden
Ga naar de 
website van Huis73 voor meer informatie over Kwispellezen bij Bibliotheek Rosmalen of om je direct aan te melden. Er zijn nog enkele plekjes beschikbaar!

 

Kwispellezen wordt mede mogelijk gemaakt door deelnemers van de VriendenLoterij. Meer informatie over de methode is te vinden op de website: www.kwispellezen.nl.

Bijlage: Foto leesvaardigheid vergroot tijdens voorleessessies met hulphond

 

Contactinformatie (niet voor publicatie): Voor meer informatie, beeldmateriaal of interviews kunt u contact opnemen met Huis73. www.huis73.nl.
Brigitta Draaisma, Community Librarian | 
brigittadraaisma@huis73.nl | 073 6802930


 

Voor het allerlaatste nieuws kunt u hieronder onze Facebookfeed lezen of lid worden van onze Facebook pagina WijkraadRosmalenCentrum.