Welkom op de site van de wijkraad Rosmalen Centrum & Hondsberg

De wijkraad is de schakel tussen de bewoners in de wijk en de gemeente. De wijkraad is altijd bereid tot overleg, maar is er bovenal voor de bewoners. We weten wat er leeft en zo nodig geven we gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Dit altijd met als doel te komen tot een verbetering van het leefklimaat. We informeren onze achterban door thematische openbare wijkraadvergaderingen, wijk en buurtraadplegingen te houden.

 

De taken van onze wijkraad zijn wat anders dan die van een wijkraad in een ‘gewone’ woonwijk. Immers in het centrum spelen meer belangen dan die van de bewoners. Zo hebben we te maken met ondernemers, horeca, evenementen, een intensieve verkeer- en parkeerstructuur, etc. Wonen, werken, winkelen en recreëren in het centrum levert wel eens tegengestelde belangen op.

Heeft u een vraag voor de wijkraad, of wilt u contact met ons opnemen? Dat kan! Ons e-mailadres is: info@wijkraadrosmalencentrum.nl 

 

Heeft u bijvoorbeeld ergens overlast van en hoopt u dat de wijkraad wellicht kan helpen zoals overlast van hangjongeren of op het gebied van verkeersveiligheid? Dan horen wij het graag. De wijkraad heeft namelijk regelmatig contact met de gemeente, handhaving en politie over deze onderwerpen. Ook hebben wij budget voor initiatieven die voor verbinding in de wijk zorgen. Schroom dus niet om contact hiervoor met ons op te nemen.


Afscheid Wil Coppelmans

Op vrijdag 5 april jongstleden hebben we tijdens een etentje op feestelijke wijze afscheid genomen van bestuurslid en secretaris van de Wijkraad Rosmalen Centrum & Hondsberg, Wil Coppelmans. 

 

In 2001 stond Wil mede aan de wieg van de Wijkraad en heeft zich daarna als bestuurslid meer dan 20 jaar actief ingezet voor onze wijk. Wil was daarbij ook het geheugen van de Wijkraad, een bron van (historische) kennis en een vaste kracht in het bestuur.  We danken Wil hartelijk voor zijn jarenlange, vrijwillige inzet in de Wijkraad en zijn betrokkenheid bij onze wijk.

 

Wil, we wensen je alle goeds toe voor de toekomst en hopen je nog vaak te mogen begroeten bij toekomstige gelegenheden.

 

Ten slotte kunt u hier nog een mooi artikel over Wil zijn afscheid lezen op de site van de Rosbode.

  

Voor het allerlaatste nieuws kunt u hieronder onze Facebookfeed lezen of lid worden van onze Facebook pagina WijkraadRosmalenCentrum.