Wijkraad Rosmalen Centrum & Hondsberg

Onze wijkraad bestaat sinds februari 2001 en heeft met wisselende samenstelling een bestuur van gemiddeld 6 leden. Wij zijn er voor de bewoners van ons wijkraadgebied, de wijken Centrum en Hondsberg.

We weten wat er leeft en zo nodig geven we gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Dit altijd met als doel te komen tot een verbetering van het leefklimaat. We informeren onze achterban door thematische openbare wijkraadvergaderingen, wijk en buurtraadplegingen te houden.

De taken van onze wijkraad zijn wat anders dan die van een wijkraad in een ‘gewone’ woonwijk. Immers in het centrum spelen meer belangen dan die van de bewoners. Zo hebben we te maken met ondernemers, horeca, evenementen, een intensieve verkeer- en parkeerstructuur, etc. Wonen, werken, winkelen en recreëren in het centrum levert wel eens tegengestelde belangen op.

De wijkraad is de schakel tussen haar wijkraadbewoners en de gemeente. De wijkraad is altijd bereid tot overleg, maar is er bovenal voor de bewoners.

Heeft u een vraag voor de wijkraad, of wilt u contact met ons opnemen, dat kan. Ons e-mailadres: wijkraadrosmalencentrum@gmail.com

meer >

Komende activiteiten

Ontvang onze nieuwsbrief 1

Twitter berichten

Gebruikersnaam @WRRosmalencentr