Wijkadressen

Adressen voor de wijk Centrum en Hondsberg
Secretariaat:
Wijkraad Centrum en Hondsberg, Wethouder Noppenlaan 23
Dageliijks bestuur
 
Voorzitter:
Jean van Rossum                  Deken Fritsenstraat 64            0652645783
Secretaris:
Lydia Langeraap                    Wethouder Noppenl 23           0620000292
penningmeester:                                                                   
Wil Coppelmans                     Schoolstraat 18b                     5218971
Rob van Esch                         Cerberusstraat  60     
Chantal Ottens                        Bruggen 39
 
Wijkmanager                           Rutger Janssens
Wijkteamleider                        Wil Klerks                                 6153109
Theo Gevers,  Wijkagent Rosmalen:
't Ven / Centrum / de Overlaet - West
Politie  | Oost Brabant | team 's-Hertogenbosch
Bezoekadres, Vogelstraat 41, 5212 VL 's-Hertogenbosch
Postbus 90163, 5200 MS 's-Hertogenbosch
Tel: 0900-8844
E-mail : Theo.Gevers@politie.nl                                                                           0900 8844
 
Milieupolitie 's Hertogenbosch                                                615 52 16
Milieuklachten                                                                           681 28 21
Meldpunt Schoon, Heel en Veilig                                             615 55 55
Afvalstoffendienst                                                                     628 05 00
Wijkplein Rosmalen                                                                   615 30 00

Twitter berichten

Gebruikersnaam @WRRosmalencentr