Nieuwe Bestuursleden gezocht

Geplaatst op: Donderdag 02 november 2017

De wijkraad zoekt nieuwe bestuursleden. Vooral jongeren worden nadrukkelijk uitgenodigd, in ons wijkraadbestuur zitting te nemen. Enthousiasme en interesse voor alles wat er gebeurt in de wijk is een voorwaarde. Een belangrijke taak van de wijkraad is een schakel te zijn tussen de gemeente en de bewoners.  Je dient te wonen in het Centrum of in de Hondsberg. Maandelijks is er een wijkraadvergadering en we hebben zitting in diverse overleggen.

Om een en ander mondeling toe te lichten is onze voorzitter (Jean van Rossum) gedurende 3 dinsdagen vanaf  7 november bij Bottles op de driesprong aanwezig tussen 14.00 en 16.00 uur, om uitleg te geven aan belangstellenden.

Twitter berichten

Gebruikersnaam @WRRosmalencentr