Groensnoeidag november 2019

Geplaatst op: Dinsdag 08 oktober 2019

In samenwerking met de Afdeling Realisatie en Beheer Openbare Ruimte (RBOR) van de gemeente houdt de Wijkraad Rosmalen Centrum en Hondsberg de Groensnoeidag op

Zaterdag 2 november 2019 van 10.00 uur tot 15.00 uur

in de wijken Rosmalen Centrum en Hondsberg en voor de straten Nieuwendijk en Creijenhoek.

Op de Groensnoeidag kan iedere wijkbewoner in zijn eigen tuin snoeien en loopstroken, brandgangen en fietspaden vrij maken van particulier (overhangend) groen. Het snoeihout kan men zelf tot uiterlijk 15.00 uur naar 16 stortplaatsen brengen, die met borden worden aangeduid.

Medewerkers van RBOR staan op 02 november de hele dag paraat om het snoeihout bij de stortplaatsen op te halen en af te voeren. Zij zorgen ook voor alle soorten materiaal en zij kunnen bij het snoeien hulp verlenen, wanneer dat nodig is en wanneer dat van tevoren is aangemeld.

Bewoners die dergelijke hulp nodig hebben, worden verzocht uiterlijk 20 oktober adres en telefoonnummer door te geven naar: Jean van Rossum 0652645783 of via e-mail: wijkraadrosmalencentrum@gmail.com

Het onderhoud van openbaar groen is op die dag niet aan de orde.

Tijdens de Groensnoeidag is er een centrale post, die staat aan de Deken Fritsenstraat tegenover Verfhandel Langeraap. Daar kan iedere wijkbewoner vanaf 10.00 uur terecht voor alle soorten materiaal, vragen, advies of een kopje koffie.

Stortplaatsen voor snoeiafval

 • Kattenbosch ter hoogte van nr. 32 en 52 aan de Hoff van Hollantlaan (zie bord)
 • Kattenbosch tegenover advocatenkantoor
  nrs. 85-89 aan de Hoff van Hollantlaan
 • Pastoriestraat tegenover nr. 42
 • Luyckershofke tegenover nr. 89
 • Koningstraat tegenover nr. 22
 • Deken Fritsenstraat ter hoogte van nr. 50
 • Vendelierstraat tegenover nr. 21-23
 • Schoolstraat tegenover nr. 26
 • Koepelstraat ter hoogte van nr. 16
 • Orpheusstraat achter nr. 2-4
 • Burg. Van Erpstraat tegenover nr. 15
 • Weth. Noppenlaan ter hoogte van nr. 23
 • Luyckershofke ter hoogte van nr. 31
 • Weth. Noppenlaan tegenover nr. 1
 • Parkeerterrein nabij Creijenhoek nr. 22
 • Dorpsstraat, grasveld tegenover de Bierelier

Hebt u nog vragen over de Groensnoeidag, dan kunt u contact opnemen met de contactpersonen van de Wijkraad: Wil Coppelmans (073 5218971), Jean van Rossum (0652645783)

Alle informatie staat op de website van de Wijkraad: www.wijkraadrosmalencentrum.nl

Wij hopen dat op 2 november het weer meezit, zodat deze Groensnoeidag weer een succes zal worden.

Twitter berichten

Gebruikersnaam @WRRosmalencentr